ISOHUS forhandler også Bewi byggesystem, og leverer dette i hele Norge.

Ønsker du pris på dit prosjekt hjelper vi deg med dette.

BEWI Byggesystem er fremtidens byggesystem. Systemet er miljøvennlig, energibesparen- de og svært fl eksibelt – og kan benyttes til fundament, grunnmur og vegger i så vel bolighus som industrilokaler og landbruksbygg.

BEWI Byggesystem består av løse plater i EPS som settes sammen ved hjelp av plastbroer. Resultatet er et unikt isolerende forskalingssystem som bygges etter “Lego-prinsippet.

Du sparer tid og penger.

For et standard bolighus med grunnfl ate på 100m2, betyr det at to til tre mann kan sette opp hele forskalingen for én etasje på bare to dager – det betyr inntil 40% kortere byggetid. At det kan gi betydelig lavere kostnader på dine byggepro- sjekter, er lett å tenke seg.

Bygg hva du vil

  • Fundament
  • Såleforskaling
  • Ringmur
  • Grunnmur
  • Veggkonstruksjoner
  • Knasteplate
  • Standardprodukter
  • Drensplate
  • Fasadeisoleringssystem
Bewi systemer

Sertifiseringer og partnere

Bewi
Enova
Godkjenning fra Direktoratet for Byggkvalitet
Mester merke